ATKLĀTĀS BALDONES RITEŅBRAUKŠANAS MEISTARSACĪKSTES Velokrosā 28.10.17

Avatar

By MB SPORT, Biedrība 24.10.2017 01:59:32

Member · 7 comments

Publiskojam nolikumu sacensībām. Kuras notiks 28.10.2017 Baldonē, Riekstukalnā. Starts irmajiem pl. 12:00. Trase tiek marķeta. Trase nebūs ātra, bet tehniski sarežģīta, būs daudz japārslēdz ātrumi un daudz jālīkumo + smilšu maza sekcija. Detalizētāku informāciju pasniegsim rīt. Lielais aplis ir 2,5km. Mazais aplis ir starta finiša zonā ap 500m. garš. Vēlamies atgādināt kā sacensībās Akcents tiek likts uz Bērniem līdz 18 gadiem. 500m aplis būs kaut kas jauns Bērnu sacensībās. Nobraucot vienu apli, atpūšoties varēs doties nākamā aplī un rezultāts tiks ņemts, labākais laiks no visiem nobrauktiem apļiem. Grupā V-Zēni 2 (5-6 gadi), būs izveles iespējas vecākiem, pēc bērna meistarības, vai braukt 2.5km vienu lielo apli, vai 500m mazo. Tie bērni kuri piedalīsies 2.5km garajā aplī, pēc finiša atpūšoties varēs izmēģināt spēkus 500m aplī, bet ārpus konkurences. Otrdienā, Trešdienā un Ceturtdienā no pl. 15.30-tumsai Riekstu kalnā būs cilvēks kurš marķēs trasi. Gribētāji izmēģināt trasi laipni gaidīti. Pieaugušo aptuveinais laiks apļī 12-13min., bērnu 5-6 gadi 18-20min. Reti kurš ar pirmo reizi var izbraukt apli nenokāpjot no riteņa.

N O L I K U M S

MĒRĶIS UN UZDEVUMI
•    Veicināt un popularizēt Riteņbraukšanu Baldonē, kā visiem pieejamu sporta veidu.
•    Veicināt cilvēku regulāru nodarbošanos ar fiziskām aktivitātēm brīvā dabā.
•    Risināt jauniešu brīvā laika nodarbinātības problēmas Baldonē.
•    Nostiprināt draudzīgus sakarus ar Latvija sporta skolām un sporta klubiem.
•    Noteikt  labākos jaunos riteņbraucējus.

VIETA UN LAIKS
Sacensības notiek 2017.gada 28.oktobrī Baldone, Riekstukalns.

VADĪBA
Sacensības organizē Baldones Novada Dome sadarbībā ar Biedrību “MB SPORT”.
Sacensības vada LRF licencētu tiesnešu brigāde.
Sacensības notiek saskaņā ar SRS sacensību noteikumiem.
Sacensības galvenais tiesnesis: Uģis Maike UCI ID 10052146574

SACENSĪBU PROGRAMMA
Dalībnieku reģistrācija no pl. 10:00 līdz 11:45. pirmajam startam. Nākamās grupas “Dalībniekiem” numuru izsniegšana beidzās 20 min. pirms attiecīgā starta.

SACENSĪBU SĀKUMS PL. 12.00

Vecuma grupas, DISTANCES  (VIENA APĻA GARUMS 2.5 KM)
Vecuma grupas ir sadalītas -  Tekošais gads, atņemot Dzimšanas gadu, pēc UCI noteikumiem.
Grupas:                     S – Sievietes                                              V – Vīrieši
S – ELITE + U23    19-29 g.    6 apļi              V – ELITE + U23               18-29 g.    9 apļi
S – CFA                    19-34 g.    6 apļi              V - CFA                               19-34 g.    9 apļi
S-JUNIORES             17-18g.    5 apļi              V - JUNIORI                       17-18.g.    6 apļi
S-JAUNIETES              15-16 g.    4 apļi              V-JAUNIESI                       15-16 g.    5 apļi
S-MEITENES 6            13-14 g.    3 apļi              V- ZĒNI 6                       13-14 g.    4 apļi
S-MEITENES 5            11-12 g.    2 apļi              V- ZĒNI 5                       11-12 g.    3 apļi
S-MEITENES 4              9-10 g.    1 aplis             V- ZĒNI 4                         9-10 g.    2 apļi
S-MEITENES 3**             7-8 g.    500 m aplis     V- ZĒNI 3                           7-8 g.    1 aplis
S-MEITENES 2**        5-6 g.    500 m aplis     V- ZĒNI 2*                           5-6 g.    1 aplis vai 500m aplis
S-MEITENES 1**    4 g. un jan. 500 m aplis     V- ZĒNI 1**                4 g. un jaunāki    500 m aplis
S- MASTER 1          30 – 39 g.    6 apļi             V- MASTER 1                      30 – 39 g.    9 apļi
S- MASTER 2          40 – 49 g.    5 apļi             V- MASTER 2                      40 – 49 g.    6 apļi
S- MASTER 3          50 – 59 g.    4 apļi             V- MASTER 3                      50 – 59 g.    5 apļi
S- MASTER 4    60 g. un vecāki 3 apļi             V- MASTER 4              60 g. un vecāki    4 apļi


•    Apzīmējumi, Paskaidrojumi:
•    * Šajā vecuma grupā bērni kuri regulāri nodarbojās ar fiziskām aktivitātēm var reģistrēties vienam lielam (2.5km) apļa braucienam un Bērni kuri reti nodarbojās ar fiziskām aktivitātēm, var reģistrēties Bērnu apļa braucienam (500 m.). Bērni, kuri piedalīsies 2.5km aplī, pēc tam varēs arī piedalīties 500m., apļa sacensībās.
•    ** Nebijušas sacensības Bērniem. Bērni varēs izmēģināt vairākkārtīgi šo apli, rezultātos tiks ņemts vērā, Bērna labākais uzrādītājs laiks
•    Pēc UCI noteikumiem - CFA grupa ir no 19-34 gadiem un Masters 1 grupa no 30-35 gadiem. Tie dalībnieki kuriem nav licenses starta vietā varēs izvēlēties kurā grupā piedalīties CFA, vai MASTER 1, attiecīgi pēc mūsu nolikuma 19-34, vai 30-39 gadu grupā!!!
•    2., 3., 4., 5., 6., starti tiks nostādīti viens aiz otra ar  nelielu atstarpi.

PROVIZORISKIE STARTA LAIKI:

1.    STARTS PL. 12:00:00 (6 APĻI - 15 KM)
S-ELITE + U23, S-CFA, S-MASTERS 1, V-JUNIORI, V-MASTERS 2
2.    STARTS PL. 13:30:00 (5 APĻI – 12.5 KM)
S-JUNIORES, V-JAUNIEŠI, S-MASTERS 2, V-MASTERS 3
3.    STARTS PL. 13:30:30 ( 4 APĻI - 10 KM)
S-JAUNIETES, V-ZĒNI 6, S-MASTERS 3, V-MASTERS 4
4.    STARTS PL. 13:31:00 (3 APĻI – 7.5 KM)
S-MEITENES 6, S-MASTERS 4, V-ZĒNI 5
5.    STARTS PL. 13:31:30 (2 APĻI - 5 KM)
S-MEITENES 5, V-ZĒNI 4
6.    STARTS PL. 13:32:00 (1 APĻI – 2.5 KM)
S-MEITENES 4, V-ZĒNI 3, V-ZĒNI 2
7.    STARTS PL. 14:30:00 (9 APLIS – 22.5 KM)
      V-ELITE + U23, V-CFA, V-MASTERS 1
•    STARTS PL. 12.15:00-14:15:00 (1 MAZAIS APLIS– 500 M)
S – MEITENES 3, S – MEITENES 2, S – MEITENES 1, V-ZĒNI 2, V-ZĒNI 1


STARTS MAZAJAM APLIM (ap 500 M)., PL. 12:15:00 – 14:15:00 ( 1 mazais aplis ap 500 m). Šajā grupā būs JAUNUMS, visi bērni kuri piedalās, sacensību atvēlētā laikā, šo apli varēs veikt vairākas reizes un uzvarētājs tiks noskaidrots pēc dalībnieka ātrāka apļa laika (ņemot vērā dalībnieka nobrauktu apļa skaitu un izvēloties labāka apļa laiku).


APBALVOŠANA PL. 16:00
•    Vai 20 minūtes laika, pēc 7. starta, pēdējā finišējuša dalībnieka. pl. 16:15.

GALVENIE SACENSĪBU NOTEIKUMI
•    Aizsargķivere ir obligāta! Piedaloties sacensībās bez ķiveres vai ar neaiztaisītu ķiveri, dalībnieks tiek diskvalificēts.
•    Dalībniekam numurs jāpiestiprina pie stūres priekšpusē.
•    Dalībniekiem aizliegts apgriezt numurus. Dalībnieks ar apgrieztu numuru netiek vērtēts.
•    Pēc finiša numuri jāatdod sekretariātā. Sods par nenodotu numuru 5 EUR.
•    Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībnieks saņem pēdējo šķērsošanas laiku un vietu rezultātos
•    Sods par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā: diskvalifikācija.
•    Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.
•    Jebkurš riteņbraucējs, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību līdz finiša līnijas šķērsošanas brīdim, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 min. laikā pēc sava brauciena beigām.
•    Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kas nav minēti sacensību nolikumā.
•    Organizatori nav atbildīgi attiecībā pret dalībniekiem, ja dalībnieki nezina vai neievēro šo nolikumu.
•    Sacensību organizatori nekādā mērā nav atbildīgi par bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, paņemti līdzi distancē bez reģistrācijas un organizatoru.
•    Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
•    Katram dalībniekam, piesakoties sacensībām, obligāti jāaizpilda reģistrācijas anketa. Kurā jānorāda pareizs dzimšanas datums. Ar parakstu jāapliecina, ka sniegtā informācija ir precīza un bez gramatikas kļūdām ( lūgums rakstīt ar drukātiem latīņu burtiem, lietojot garuma un mīkstinājuma zīmes). Pretējā gadījuma var netikt aprēķināts rezultāts.
•    Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu.
•    Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatoru vajadzībām.
•    Sacensībās drīkst startēt ar jebkura tipa velosipēdiem !

6.  APBALVOŠANA
1.-3.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā, tiek apbalvoti ar diplomiem un medaļām, kā arī piemiņas balvām. Visi bērni  līdz 18 gadu vecumam tiek apbalvoti ar piemiņas medaļām.

7.    DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA
Sacensību organizēšanas izdevumus apmaksā Biedrība “MB SPORT” un Baldones Novada Dome. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, apmaksā komandējošā organizācija.
Līdz 18 gadu vecumam sacensības ir bezmaksas, pārējiem Dalības maksa EUR 3,-

8.    PIETEIKUMI
Iepriekšējie pieteikumi iesniedzami līdz 25.oktobrim plkst. 24:00
Ē-Pasts:  edgars.brigmanis@inbox.lv 
Kontaktpersona: Edgars Brigmanis,    +371 26335442.

TIK LIELA MĒROGA SACENSĪBAS RITEŅBRAUKŠANĀ, AR TIK LIELU GRUPAS SKAITU (28 GRUPAS), BALDOENS NOVADA DOME UN BIEDRĪBA “MB SPORT” RĪKO PIRMO REIZI. JA MUMS GADĪSIES KĀDAS KĻŪDAS, LŪGUMS BŪT SAPROTOŠIEM, MĒS NO TĀM MĀCĪSIMIES UN NEPIEĻAUSIM NĀKAMAJĀS MŪSU RĪKOTAJĀS SACENSĪBĀS RITEŅBRAUKŠANĀ. MĒS VĒLAMIES IEVIEST TRADĪCIJU, AR VAIRĀKĀM ŠĀDA VEIDA SACENSĪBĀM RITEŅBRAUKŠANĀ GADA LAIKA (PIEMĒRAM MAIJA UN OKTOBRA MĒNEŠA


Ar Cieņu,
MB SPORT, Biedrība
Mēs atbalstam Latvijas jaunatnes sporta attīstību Latvijā.
Ē-Pasts:    mbsport@mbsport.lv

Avatar

By toms79 24.10.2017 17:05:19

Member · 466 comments

Sveiki! Kādi noteikumi attiecībā uz dalībnieku velosipēdiem? Precīzāk, vai tas būs Velokross pēc UCI  noteikumiem? Varbūt esiet dzirdējuši, Velokross, jeb Cyclocross un kalnu velosipēdu jeb MTB disciplīnas ir ar atšķirīgiem UCI noteikumiem. Paldies!


Avatar

By MB SPORT, Biedrība 25.10.2017 13:44:31

Member · 7 comments

Labdien.
Sacensībās var piedalīties ar JEBKURA TIPA VELOSIPĒDIEMI, vai tas būtu MTB, vai Cyclocross, vai pārbūvēts šosejas ritenis.

Last edited by MB SPORT, Biedrība (25.10.2017 13:44:51)


Ar Cieņu,
MB SPORT, Biedrība
Mēs atbalstam Latvijas jaunatnes sporta attīstību Latvijā.
Ē-Pasts:    mbsport@mbsport.lv

Avatar

By parazutis 26.10.2017 10:19:42

Member+ · 758 comments

Tad kā saprast to?

Sacensības notiek saskaņā ar SRS sacensību noteikumiem

Avatar

By MB SPORT, Biedrība 26.10.2017 10:50:25

Member · 7 comments

Sacensības organizējām Bērniem, akcents uz Bērniem. Nolikms ir pēc UCI noteikumiem. Bet zinot to, ja noteiks, ka sacenībās var piedalīties ar konkrētu velosipēdu, iespējams daudz Bērni netiktu pie starta. Tāpēc mēs nolēmām iekļāut šo puktu "Sacensībās var piedalīties ar JEBKURA TIPA VELOSIPĒDIEMI", lai visi mazie var izbaudīt venas no pēdējām 2017 gada sacensībām.
Paldies.


Ar Cieņu,
MB SPORT, Biedrība
Mēs atbalstam Latvijas jaunatnes sporta attīstību Latvijā.
Ē-Pasts:    mbsport@mbsport.lv

Avatar

By Meža meita 26.10.2017 11:25:13

Member · 162 comments

Kāpēc visi uzklūp tieši šiem organizatoriem? Baložu velokrosā arī drīkst piedalīties ar visu veidu velosipēdiem. Ļoti pozitīvi, ka parādījušās jaunas tehniski interesantas sacensības bērniem.

Avatar

By jt 26.10.2017 12:14:05

Member+ · 1,166 comments

vārds velokross nenozīmē automātiski CX velokross smile
Tīri tehniski lielāko daļu LV velokrosa trašu var nobraukt ātrāk ar MTB nekā ar CX, ja nav lielisku CX vadīšanas iemaņu.

Avatar

By MB SPORT, Biedrība 26.10.2017 12:15:52

Member · 7 comments

Labdien,

Vēlējamies informēt. Visi dalībnieki kuri vēlās piedalīties sacensībās, lūgums uz Riekstukalnu (Baldonē) braukt:
1.  No Baldones puses - pa otro ceļu kurš ved uz Riekstukalnu, pa kreisi būs jānogriežās, asfaltēts ceļš.
2.  No Daugmales puses - pa pirmio ceļu, kurš ved uz Riekstkalnu, pa labi būs jānogriežās, asfaltēts ceļš.
Iemesls:
Starta, finiša zona pie Riekstukalna, būs iekārtota tā, ka nevarēs ar auto izbraukt cauri, jo tur ies gan lielais, gan bērnu aplis. Viss būs savilkts un nomarķēts.
Mēs mēģināsim izlikt zīmes pa kuru ceļu Jūms jābrauc.

Paldies.


Ar Cieņu,
MB SPORT, Biedrība
Mēs atbalstam Latvijas jaunatnes sporta attīstību Latvijā.
Ē-Pasts:    mbsport@mbsport.lv

Avatar

By MB SPORT, Biedrība 26.10.2017 12:20:08

Member · 7 comments

Sacenībās dalību ir apstiprinājuši mūsu labākie MTB braucēji:
1. Mārtiņš Blūms
2. Arnis Pētersons
3. Dmitrijs Sorokins
Kā arī mūsu vienīga profesionāla riteņbraukšanas komanda:
Rietumu Banka - Rīga

Bērniem būs pārsteigums:
Bērnu grupas apbalvos Mārtīņš un Arnis
Mums šī doma (par apbalvošanu un piedalīšanos sacensībās - tik augstas klases sportistiem) radās lai Bērni iedvesmojās. smile


Ar Cieņu,
MB SPORT, Biedrība
Mēs atbalstam Latvijas jaunatnes sporta attīstību Latvijā.
Ē-Pasts:    mbsport@mbsport.lv

Avatar

By KaTeMs 27.10.2017 20:21:02

Member · 87 comments

"•    Pēc finiša numuri jāatdod sekretariātā. Sods par nenodotu numuru 5 EUR."
Nopietni?! big_smile
Bet ja es kolekcionēju dažādu gonku, kurās esmu piedalijies, numurus, tad jāiereiķina papildus 5eur
vai jāreģistrējas kā Andrim Bērziņam vai citam nenosakāmam personāžam? big_smile

p.s.es saprotu, ka agrāk tos lielos, pie dakšas saitējamos, čipus bij jānodod, materiāla vērtība ko izmanto nākamajās gonkās....bet nu numurus?!
     Nākamgad plānojat izsniegt tos pašus papīrīšus un ietaupit uz to? smile


p.p.s. visu cieņu, paldies, ka organizējat....vienkārši šis punkts kautkā iekrita acīs smile smile


KTM Myroon 29 Elite

Avatar

By novērotājs 28.10.2017 14:17:41

Member+ · 1,884 comments
KaTeMs wrote

"•    Pēc finiša numuri jāatdod sekretariātā. Sods par nenodotu numuru 5 EUR."
Nopietni?! big_smile
.... Nākamgad plānojat izsniegt tos pašus papīrīšus un ietaupit uz to? smile

Nopietni domā, ka organizējot sacensības pamatā bērniem un bez maksas, bet no pieaugušajiem paņemot tikai nabaga 3 eur, orgiem ir cerības iziet kaut vai pa nullēm?
Numurus šādos laikapstākļos nevar gatavot no vienkārša papīrīša - izšķīdīs,  tur ir kā minimums jālaminē vai jādomā kas vēl nopietnāks, kas, gudrīt, attiecīgi maksā. Paskaties, kādas ir dalībmaksas SEBos u.c. tādās sacensībās, tur tu to numuru jau reāli esi apmaksājis, šeit tev piedāvā ietaupīt, bet nu atkal nav labi...

Avatar

By averza 28.10.2017 16:53:45

Member++ · 5,043 comments

Tā ir normāla mazo sacensību prakse. Vislabāk man patīk Madonā (Smeceres silā), kur dod maikas ar lielu numuru abās pusēs, protams, finišā jānodod.

Avatar

By DZ 28.10.2017 16:59:47

Member · 3,466 comments
KaTeMs wrote

"•    Pēc finiša numuri jāatdod sekretariātā. Sods par nenodotu numuru 5 EUR."

Sporta skolu audzēkņu gonkās manā laikā numuri bija arī 10-15 gadu veci, kas gadā vismaz reizes 7-10 tika lietoti. Atdot numurus un pretim dabūt licenci, normāla prakse sacensībās, bet redz svētdienas braucēji cer, ka organizatori tās rīko par baznīcā saziedoto naudu lai katrās gonkās jaunus numurus drukātu.


Lielākais serviss Jelgavā - www.activsport.lv

Avatar

By KaTeMs 28.10.2017 19:50:03

Member · 87 comments
DZ wrote

... manā laikā numuri bija arī 10-15 gadu veci, kas gadā vismaz reizes 7-10 tika lietoti.

....zinu, zinu, arī pamperu tad nebija, autiņus mazgāja...


KTM Myroon 29 Elite

Avatar

By mpb 28.10.2017 21:47:12

Member · 856 comments
KaTeMs wrote
DZ wrote

... manā laikā numuri bija arī 10-15 gadu veci, kas gadā vismaz reizes 7-10 tika lietoti.

....zinu, zinu, arī pamperu tad nebija, autiņus mazgāja...

Kā gāja gonkā?


Tikai izsaku savu privāto viedokli

Avatar

By krisk 29.10.2017 00:06:47

Member · 118 comments

Gonka supper. Paldies Oļegam par uzņemšanos. Beidzot arī bērniem bija kārtīgs MTB. Gribētu teikt ka šī krosa trase šogad bija nr.1.  Un ļoti ceru ka arī nākamo gadu viss notiks.

Avatar

By guga 29.10.2017 12:21:37

Member · 302 comments

Maz gan Jūs tur bijāt hmm Trase tiešām izskatījās interesanta.
Uz pēdējo startu paspēju, kko safočēju ar savu trīcošo roku big_smile
https://failiem.lv/u/xqxxgsdd
https://failiem.lv/u/wdw4yybr
https://www.youtube.com/watch?v=5Sas5UiUorY

Avatar

By Meža meita 29.10.2017 13:53:22

Member · 162 comments

Pievienojos krisk. Beidzot bērniem bija kārtīgs MTB. 9gadniecei sarežģītākā trase, kāda jebkad bijusi. Cerams, ka nākamgad arī būs. Paldies organizatoriem!

Avatar

By ksp 29.10.2017 14:03:03

Member · 483 comments

Pēc bildēm izskatās super, žēl, ka pašam darbs tieši tad iekrita. Noteikti taisiet vēl, Baldonē jau tomēr ļoti pateicīgs reljefs.

Avatar

By jt 29.10.2017 23:04:22

Member+ · 1,166 comments

Bija super, trase bija pietiekami spēkus prasoša un tehniska, lietus to visu vēl uzlaboja. Meitai 4g arī patika.

Avatar

By Deina 30.10.2017 09:47:04

Member · 141 comments

Vai rezultāti tiks publicēti?

Avatar

By Meža meita 30.10.2017 10:25:40

Member · 162 comments

Paldies par bildēm.

Avatar

By trompists 30.10.2017 11:06:49

Member · 125 comments

Milzīgs paldies visiem iesaistītajiem! Labi noorganizēts un super trases gan lielajiem, gan mazajiem! Piedalīsimies atkal!

Guga, paldies par bildēm!

Avatar

By MB SPORT, Biedrība 30.10.2017 22:13:13

Member · 7 comments

Labvakar visiem.

Paldies par pozitīvām atsauksmēm. Mums kopā ar Baldones Novada Domi, šīs bija pirmās rīkotas sacensības MTB. Kur trases veidošanā Oļegs M., bija ieguldījis visas savas riteņbraukšanas zināšanas un ļoti trāpīgi, Prieks kā Jums patika trase. Arī bērniem pie trases veidošanas Oļegs bija piestrādājis. Vēlamies pateikties par palīdzību Baldones Riteņbraukšanas Nodaļas Bērnu VECĀKIEM, KURI BIJA PIESLĒGUŠIES PALĪDZĒT. Bija arī nelieli mīnusi, bet pie tiem mēs piestrādāsim nākotnē. Mārtiņam Blūmam un Arnim Pētersonam paldies par piedalīšanos, Bērni ir iedvesmoti smile.

REZULTĀTI:
http://velokross.lv/baldone/rez_Baldone … lielie.pdf
http://velokross.lv/baldone/rez_BaldonesXCO17_berni.pdf

Vēlējamies lai Bērni arī kārtīgi pavizinās smile, tāpēc bija iespēja veikt vairākus apļus, rezultātos ir redzams cik apļus mazais ir veicis, bet ieskaitē tika vērtēts labākais apļa laiks.

p.s. Dalībnieki, vai vecāki kuri nodeva numurus un ar numuriem rokās šķērsoja finišu līniju, arī bija par iemeslu, kapēc aizkavējās apbalvošana, jo sistēmā radās problēma un sajuka rezultāti. Beigas viss bija novērsts, ar nokavēšanos, par to atvainojamies.

Last edited by MB SPORT, Biedrība (30.10.2017 23:40:25)


Ar Cieņu,
MB SPORT, Biedrība
Mēs atbalstam Latvijas jaunatnes sporta attīstību Latvijā.
Ē-Pasts:    mbsport@mbsport.lv

Avatar

By MB SPORT, Biedrība 30.10.2017 23:43:53

Member · 7 comments

Pateicamies "guga" par bildēm.


Ar Cieņu,
MB SPORT, Biedrība
Mēs atbalstam Latvijas jaunatnes sporta attīstību Latvijā.
Ē-Pasts:    mbsport@mbsport.lv

Avatar

By zl 31.10.2017 09:28:18

Member · 7 comments

Par pasākumu paldies, trases bērniem patika. Par bērnu rezultātiem gan neglīti.
Jautājumi par mazo darvas karotīti.
Ko dara 2009.g. bērns (vēl uz pjedestāla) 2011-2012 grupā? Uz vietas rezultātos tā zēna vispār nebija.
Kāpēc vienam tiek pateikts ka ja 2011.g.izbrauks 2,5km, tad rezultātu 500m neņems vērā, bet beigās 500m medaļa tiek citam zēnam, kas nobrauca 2,5km pa ceturto vietu? Tagad viņu 2,5km rezultātos neredz.
Kur ir citi apļu laiki - zinu bērnus, kuri nobrauca vairāk nekā esat uzrādījuši?

Avatar

By Deina 31.10.2017 13:26:11

Member · 141 comments

Paldies par sacensībām, kopumā ņemot, lielā trase bija  izveidota patiešām labi, ļoti patika. Bērnu trase arī.

Taču! Mazāko bērnu sacensībās pilnīgs bardaks. Ļoti dīvaini, jo dalībnieku bija salīdzinoši maz.  Ja ir problēmas ar laika uzņemšanu, starta reižu fiksēšanu utml., tad labāk jau darīt, kā visi - katrs bērns nostartē normāli, vienu reizi. Nu labi, ja ļoti gribas atšķirīgo - katram principāli reizes 3, piemēram. 
Vienam no maniem bērniem arī nav uzrādīti visi starta laiki,  kaut gāju arī klātienē jautāt. Neatrada. Par otro starta laiku lielas aizdomas, ka pierakstīja cita numura citu laiku, ar domu "varbūt sajaucām numurus". Nav jau tik ļoti principāli, taču, ja reiz ir šīs atļautās vairāku reižu braukšanas, tad rezultātu fiksēšanai jābūt līmenī. Ja čipi ir palietoti un vairs nav garantijas, ka normāli nostrādā, varbūt tomēr papildus jāņem laika kontrole arī ar hronometru (kas, protams, nav tik precīzs, bet tomēr ļaus piefiksēt "pazudušos" ciparus).
Uz šāda veida sacensībām tomēr bērni dodas ar kādu nebūt mērķi, nevis tikai pavizināties.

Arī ar reģistrāciju konkrētajās grupās bija maldīšanās. Cilvēki, kas bija pieteikušies jau iepriekš, rakstiski, kādā konkrētā grupā, pēkšņi tika iemesti pie citas. Labi, ka ir mūsdienu tehnoloģijas, un ir iespējams pierādīt, kur tieši esi pieteicies.