Individuālo velobraucienu seriāls bērniem "Riteņpavasaris"

Avatar

By novērotājs 03.05.2020 18:51:15

Member+ · 1,857 comments

4. maijā kā dāvanu bērniem valstssvētkos sākam individuālo velobraucienu seriāla "Riteņpavasaris" pirmo posmu, kas ilgs visu nedēļu. Tā ietvaros katrs jaunais dalībnieks (3-18 g.) paša izvēlētā laikā veic individuālo braucienu konkrētā trasē (1. posmam tas ir Uzvaras parks), savu rezultātu fiksējot kādā no sporta aplikācijām (piemēram, endomondo). Jābūt redzamam GPS ceļam, rezultātam un brauciena datumam. Skrīnšotu, kurā redzams viss minētais, kopā ar aizpildītu pieteikumu gaidām līdz 10. maijam 22.00 uz e-pastu ritenvasara@inbox.lv

Ieskaite pa vecumgrupām -
jaunākā grupa 3-6 g., vdējā 7-10 g. un vecākā 11-18 g. Jaunākajai grupai veicams 1 aplis, vidējai un vecākajai - 2 apļi.
Ir arī aktivitātes ieskaite, kurā skaita veikto braucienu skaitu neatkarīgi no ātruma (vienā dienā var veikt vienu ieskaites braucienu).

Pasākums tradicionāli bez dalības maksas.

Noteikumi un pieteikuma veidlapa http://www.ritenvasara.lv/nolikumi_rezultati un  https://www.facebook.com/ritenvasara/

Trases apskats turpat facebookā